Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360515

Kültürü oluşturan ögelere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?


Yalnızca manevi kültür unsurlarıdır.

Aynı kültür unsurları tüm coğrafyalarda aynı değeri taşır.

Yalnızca maddi kültür unsurlarıdır.

Soyut kültür unsurlarının aktarımında dil önemlidir.

Manevi kültür unsurları gözle görülür, somut olan unsurlardır.


Yanıt Açıklaması:

Kültürü oluşturan ögeler, genel anlamda maddi ve manevi veya somut ve somut olmayan biçiminde sınıflandırılabilir. Maddi kültür unsurları mimari, el sanatları, geleneksel kıyafetler, araç gereçler gibi elle tutulur, gözle görülür, somut olan unsurlardır. Manevi kültür unsurları ise inançlar, dünya görüşleri, ahlak anlayışı, davranış kalıpları, ilişki örüntüleri vb. toplumsal hayatı çevreleyen öğreti ve değerlerdir. Somut olmayan, manevi kültür unsurlarının aktarımında dil, önemli bir rol üstlenir.

Yorumlar
  • 0 Yorum