Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360529

Altay dağları çevresi, Baykal gölü çevresi ya da Karadeniz ile Hazar arasındaki bozkırların Türklerin ana yurdu olduğuna ilişkin görüşler vardır. Ancak bu görüşler herkesçe kabul edilmemektedir.

Aşağıdakilerden hangisi ana yurt konusundaki bu belirsizliğin temel nedenidir?


Türklerin İslamiyet’i kabul etmesi

Türk dilinin yaşının tam olarak belirlenememesi

Türklerin atlı konar-göçer hayat tarzı

Sümerce ve Türkçe arasındaki benzerlikler

Türk yazı dilinin tarihinin çok eski olması


Yanıt Açıklaması:

Tarihin bilinmeyen zamanlarında atı ehlileştiren ve demiri işlemeyi öğrenen Türkler, bu iki tekniği kullanarak komşularına üstünlük sağlamışlar ve yönetici ve aynı zamanda da “medeniyet kurucu” kavim konumuna yükselmişlerdir. İnsanlığın ortak medeniyetine de büyük katkısı olan bu durum, Türklerin çok erken çağlarda geniş ve farklı coğrafyalara dağılmalarına, dolayısıyla da değişik halklarla kaynaşmalarına yol açmıştır. Türklerin çok erken devirlerde yaşamaya başladıkları bu hareketli, bir başka deyişle atlı konar-göçer hayat tarzı, ana yurt konusundaki belirsizliğin temel nedenidir. Doğru cevap C seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum