Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362579

Aşağıdakilerden hangisi ünsüzlerle ilgili ses özelliklerinden biri değildir?


Sözcük kökünde ikiz ünsüz/uzun ünsüz yoktur

Çok heceli sözcüklerin sonunda -p bulunmaz

Yazılışta söz başında iki ünsüz bulunan sözcükler yabancı kökenlidir

Türkçede iki ünsüz ve üç ünsüz yan yana gelemez

Sözcük kökünde ya da hece sonunda yan yana üç ünsüz bulunmaz


Yanıt Açıklaması:

Türkçede iki ünsüz hatta üç ünsüz yan yana gelebilir. Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum