Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362598

Sözcük içindeki iki sesin yer değiştirmesine ne ad verilir? 


Ünlü Düşmesi

Göçüşme

Ünlü Daralması

Ünsüz Düşmesi

Yapım Eki


Yanıt Açıklaması:

Göçüşme, sözcük içindeki iki sesin yer değiştirmesidir. Genellikle /l, p, r/ ünsüzlerinin ikisinin birlikte bulunduğu sözcüklerde görülür. Söz içinde birbirini izleyen sesler arasındaki yer değiştirmeye yakın yer değiştirme; birbirinden uzakta kalan seslerin yer değiştirmesine ise, uzak yer değiştirme adı verilir. Göçüşme ölçünlü dilde çok seyrek rastlanan bir ses olayıdır. Ancak sözlü dilde ve özellikle Azericenin etki alanına giren ağızlarda nispeten yaygındır. Doğru cevap B'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum