Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360514

Aşağıda “kültür” sözcüğü ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Kültür tektir, gruplara ayrılmaz.

Maddi ve manevi değerler kültürle ilişkili değildir.

Kültür, sonraki nesillere aktarılamaz.

Kültür, toplum ve kurumlardan bağımsızdır.

Kültür kavramı çok çeşitli anlamlarla tanımlanabilir.


Yanıt Açıklaması:

Kültür kavramı çok çeşitli anlamlarla tanımlanabilir. Örneğin Türk Dil Kurumunun yayımladığı Türkçe sözlükte altı ayrı anlamda tanımlanmıştır. Bunlardan ilki ve en kapsamlı olanı, “Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin” biçimindedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum