Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360605

Türkçe kökenli sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

I.    Birinci heceden sonra o/ö ünlüleri bulunan sözcükler yabancı kökenlidir.

II.   Türkçe kökenli sözlerde istisnai birkaç sözcüğün dışında birincil uzun ünlü bulunmaz.

III.  Aynı ya da farklı hecelerde iki ünlü yan yana gelemez.

IV.   İkiz ve üçüz ünlü yoktur.


Yalnız II

I ve II

I, II ve IV

I, III

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Soru kökünde verilenlerin hepsi doğru olduğu için doğru cevap E şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum