Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362477

Türk devlet anlayışını ve Türk’ün dünya ile ilişkisini, insanlar arası ilişkileri, Türk’ün tabiat algısını, bilgi karşısındaki tavrını bizlere aktaran eser aşağıdakilerden hangisidir?


Kutadgu Bilig

Atebetü’l-Hakâyık

Dîvân-ı Hikmet

Kur’an Tercümesi

Dîvânü Lügâti’t-Türk


Yanıt Açıklaması:

Bugün elimizde biri Mısır’da, biri Taşkent’te, diğeri de Viyana’da olan üç yazma nüshası bulunan Kutadgu Bilig; Türk devlet anlayışını ve Türk’ün dünya ile ilişkisini, insanlar arası ilişkileri, Türk’ün tabiat algısını, bilgi karşısındaki tavrını bizlere aktaran bir eserdir. 1069 yılında Yusuf Has Hâcip tarafından yazılmış ve 6645 beyitten oluşmaktadır. 

Doğru yanıt A 

Yorumlar
  • 0 Yorum