Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362529

Ünsüzlerin ses özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Türkçede iki ünsüz hatta üç ünsüz yanyana gelebilir.
Sözcük kökünde üç ünsüz bulunabilir.
Yazılışta söz başında iki ünsüz bulunan sözcükler Türkçe kökenlidir.
Sözcük yada hece sonunda tüm ünsüz çiftleri bulunabilir.
Sözcüklerin kökünde iki ünsüz/uzun ünsüz bulunabilir.

Yanıt Açıklaması: Türkçede iki ünsüz hatta üç ünsüz yan yana gelebilir: ‘Türkçede iki sessizin yan yana gelemeyeceği’ kanısı oldukça yaygındır oysa Türkçede iki hatta üç ünsüz yan yana gelebilir. Bu nedenle doğru yanıt A şıkkıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum