Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362600

Sözcükte birbirinin ardından yer alan ve birbirine benzeyen veya birbiriyle özdeş olan hecelerden birinin ses ve hece tekrarlarını önlemek, vurgusuzluk vb. nedenlerle düşmesine ne ad verilir? 


Hece Düşmesi

Ünlü Düşmesi

Ünlü Daralması

Ünsüz Daralması

Tonlama


Yanıt Açıklaması:

Hece düşmesi, sözcükte birbirinin ardından yer alan ve birbirine benzeyen veya birbiriyle özdeş olan hecelerden birinin ses ve hece tekrarlarını önlemek, vurgusuzluk vb. nedenlerle düşmesidir.

başlayayım > *başlayım

dirilik > dirlik

ilerile- > ilerle

oyuna- > oyna- vb.

Doğru cevap A'dır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum