Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1365117

Aşağıdakilerden hangisi kutsal dillerden değildir? 


Klasik İbranice

Sanskritçe

Prakrit

Arapça

Çinçe


Yanıt Açıklaması:

Dil bilimsel bakımdan dillere kutsallık atfedilmez, ancak kimi dinlerin öğretilerinin vaaz edildiği diller o dinlerin inanırları tarafından kutsal olarak kabul edilir. Örneğin Yahudilik için Klasik İbranice, Hinduizm için Sanskrit, Budizm için Prakrit (Pali), İslam dünyası için Klasik Arapça kutsal dillerdir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum