Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1135423

Kâşgarlı Mahmut tarafından 1072 yılında başlanıp 1077 yılında tamamlanmış, 7000’den fazla Türkçe kelimenin Arapça karşılığı verilmekle kalınmayıp şiirlerle, atasözleri ve deyimlerle örneklendirilerek zenginleştirilmiş, Türk kültürünün hazinesi olarak değerlendirilen eser aşağıdakilerden hangisidir?


Kutadgu Bilig

Dîvânü Lügâti’t-Türk

Atebetü’l-Hakâyık

Dîvân-ı Hikmet

Kur’an Tercümesi


Yanıt Açıklaması:

Dîvânü Lügâti’t-Türk

Yorumlar
  • 0 Yorum