Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360533

Aşağıdakilerden hangisi Orta Türkçe döneminin başlangıcı olarak kabul edilir?


Uygurların kuzeyden güneye göç etmeleri

İslam dininin Türkler arasında yaygınlaşması

Orhun Abideleri’nin dikilmesi

Büyük Selçuklu Devletinin Anadolu’yu fethetmesi

Büyük Hun Devletinin kurulması


Yanıt Açıklaması:

İslam dini Türkler arasında 8. yüzyıldan başlayarak yavaş yavaş yayılmaya başlar ve X. yüzyılda Karahanlı kağanı Abdulkerim Satuk Buğra Han zamanında toplu olarak din değiştirmeler, yani İslam dinini benimsemeler görülür. İslam dininin Türkler arasında hâkim duruma gelmesi, dili de etkiler ve hem din değişikliğinden, hem de dilin iç bünyesindeki bazı değişmelerden dolayı Eski Türkçe döneminin kapandığı, Orta Türkçe döneminin başladığı kabul edilir. Doğru cevap B seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum