Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360594

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi "bircik> biricik" kelimesindekine benzer bir ses olayına örnek gösterilebilir?


Yalnız

Kavşak

Büyük

Çepeçevre

Yaşıyor


Yanıt Açıklaması:

"bircik> biricik" ünlü türemesine bir örnek oluşturur."yalnız" ve kavşak" ünlü düşmesine uğrarken "yaşıyor" ve "büyük" kelimeleri ünlü daralmasına örnektir. "çep- çevre> çepeçevre" ünlü türemesine uğramıştır. Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum