Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362349

Aşağıdaki ülkelerden hangisi eşit çok dillilik için örnek olarak gösterilebilir?


Türkiye

Almanya

Fransa

Belçika

Hindistan


Yanıt Açıklaması:

Her ülkenin bölgelerüstü ölçünlü dilin hâkimiyetini tesis ve idame eden, siyasi sınırlar içindeki yerel dillerin, toplumsal ve bölgesel değişkelerin kamu alanındaki kullanım süreçlerini düzenleyen açık ya da kapalı dil politikaları vardır. Bu politikalar tek dillilik, eşit çok dillilik, ulusal/bölgesel dil sistemleri olmak üzere üçe ayrılabilir. Tek dillilik için Almanya, Fransa ve Türkiye, eşit çok dillilik için Belçika ve ulusal/bölgesel dil sistemleri için Hindistan örnek gösterilebilir. Bu nedenle doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum