Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362496

Aşağıdaki sözcük gruplarından hangisi Türkçedeki dudak uyumuna aykırıdır?


yaman, karın, sarı, kıyı
yağmur, kavuk, çamur, kabuk
iri, gece, inek,geri
soba, kovuk, sulak, kuru
söylev, bölüm, üye, üzüm,

Yanıt Açıklaması: " Ölçünlü Türkçede dudak uyumu veya düzlük-yuvarlaklık uyumu adı verilen uyuma göre düz ünlülerden sonra ancak düz ünlüler, yuvarlak ünlülerden sonra dar-yuvarlak veya düz-geniş ünlüler gelebilir." O halde B doğru cevaptır.
Yorumlar
  • 0 Yorum