Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1365129

Bir dilin tarihi, siyasi, sosyal ve kültürel nedenlerle değişik bölgelerde ses yapısı, şekil yapısı ve kelime hazinesi bakımından önemli farklarla birbirinden ayrılan kollarından her biri aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanmaktadır?


Ölçünlü dil

Jargon

İzole dil

Diyalekt

Yapay dil


Yanıt Açıklaması:
Geleneksel Türkolojde Batı dillerindeki diyalekt karşılığındaki lehçe, Korkmaz’ın
(2007) tanımıyla "Bir dilin tarihi, siyasi, sosyal ve kültürel nedenlerle değişik bölgelerde ses yapısı, şekil yapısı ve kelime hazinesi bakımından önemli farklarla birbirinden ayrılan kollarından her biri"dir. Doğru cevap D'dir.
Yorumlar
  • 0 Yorum