Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360495

Aşağıdaki dönemlerin hangisinde Türkçe bağımsız bir dil haline gelerek İlk Türkçe adını almıştır?


Avrupa Hun İmparatorluğu Dönemi

Büyük Hun İmparatorluğu Dönemi

Göktürk Dönemi

Ana Altayca Dönemi

Uygur Dönemi


Yanıt Açıklaması:

Türkçenin, binlerce yıl önce Moğolca ile tek bir dil olduğu varsayılan döneme ‘Ana Altayca Dönemi’ adı verilir. Türkçe İlk Türkçe adı verilen süreçte, yani Büyük Hun İmparatorluğu döneminde bağımsız bir dil hâline gelmiş, Avrupa Hun İmparatorluğu döneminde ise Ana Türkçe adı verilen süreç başlamıştır. Yazılı ilk olgunlaşmış Türkçe belgelerin bulunduğu Göktürk ve Uygur dönemlerine de ‘Eski Türkçe Dönemi’ adı verilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum