Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362345

"‘Dil nedir?’ sorusunun tek bir cevabı yoktur ancak iletilmek istenen duygu ve düşünceler, verilmek istenen ......... konuşurun beyni tarafından yönetilen bir dizi zihnî, anatomik, fizyolojik işlemlerle fiziksel niceliklere dönüştürülen ses dalgalarına aktarılır. Söz dizimsel boyutta ileti taşıyan ses dalgaları dinleyicinin kulağı tarafından algılanarak elektrokimyasal yollarla ........ ilgili merkezine aktarılır ve bu merkezde çözümlenerek anlamlandırılır."

Yukarıda boşluk bırakılan yere, sırayla aşağıdaki kelimelerden hangileri gelebilir?


Mesaj - Korteks

Mesaj - Betimleme

Korteks - Betimleme

Betimleme- Korteks

İnanışlar - korteks


Yanıt Açıklaması:

‘Dil nedir?’ sorusunun tek bir cevabı yoktur ancak iletilmek istenen duygu ve düşünceler, verilmek istenen iletiler (mesaj) konuşurun beyni tarafından yönetilen bir dizi zihnî, anatomik, fizyolojik işlemlerle fiziksel niceliklere dönüştürülen ses dalgalarına aktarılır. Söz dizimsel boyutta ileti taşıyan ses dalgaları dinleyicinin kulağı tarafından algılanarak elektrokimyasal yollarla beyin kabuğunun (korteks) ilgili merkezine aktarılır ve bu merkezde çözümlenerek anlamlandırılır. Bu nedenle doğru cevap A'dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum