Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362433

Sümerce ve Türkçede 168 ortak sözcük bulunması aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşmamıza yardımcı olmaktadır?


Sümerler pek çok yazılı belge bırakmıştır.
Türkçe, yaşayan diller arasında en eski yazılı belgelere sahip olan dildir.
Türkler çok erken çağlarda geniş ve farklı coğrafyalara dağılmıştır.
Sümercenin bugün yaşayan birtakım dillerle ilişkisi vardır.
Türkçe, bilinmeyen zamanlarda Doğu ve Batı Türkçesi olarak adlandırılmıştır.

Yanıt Açıklaması: Kendinden sonraki bütün medeniyetleri etkileyen Sümerler kültürün taşıyıcısı olan yazıyı kullanmışlardır. Konuyla ilgili önemli bir çalışma yayınlayan Osman Nedim Tuna'nın (1990), Sümerce ve Türkçe ile Sümerler ve Türkler arasındaki ilişkiler konusunda yaptığı araştırmalarının sonuçlarına göre, Sümerce ve Türkçede 168 ortak kelime vardır ve bu kelimelerin akrabalıktan ya da kelime alış-verişinden kaynaklanmış olabileceği belirtilmektedir. Sümerlerden günümüze kalan yazılı tabletler bulunduğuna göre, yaşayan dünya dilleri arasında en eski yazılı belgelere sahip olan dilin, Türk Dili olduğu söylenebilir. Bu nedenle doğru yanıt B şıkkıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum