Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362494

1. Ses bilgisi, sesle ilgili olarak aşağıda sıralanan konulardan hangisine öncelik verir?


Bir dilin ses dizgesini oluşturan sesbirimleri belirleme
Parçalar üstü ses birimlerinin işlevlerini betimleme
Ses incelemelerini bir dil kuramına dayandırma
Sesleri fiziksel özelliklerine göre inceleyerek sınıflandırma
Sesler ile harfler arasındaki ilişkileri düzenleme

Yanıt Açıklaması: "Konuşma seslerini özellikleri, türleri, sözcüklerdeki sıralanışları, görevleri ve uğradıkları değişmeler açısından araştıran, sınıflandıran ve herhangi bir kurama dayalı olmayan, genellikle fiziksel yönleri ağır basan dil bilgisi dalına ses bilgisi denir. "
Yorumlar
  • 0 Yorum