Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1365203

Ünsüzlerle ilgili ses özelliklerinden hangisi doğrudur?


Türkçede iki ünsüz yan yana gelemez.

Türkçede üç ünsüz yan yana gelemez.

Sözcük kökünde ya da hece sonunda yan yana üç ünsüz bulunabilir.

Yazılışta söz başında iki ünsüz bulunan sözcükler yabancı kökenlidir.

Sözcük kökünde uzun ünsüz olabilir.


Yanıt Açıklaması:

Yazılışta söz başında iki ünsüz bulunan sözcükler yabancı kökenlidir: Yabancı
kökenli sözcüklerde söz başında bulunan ünsüz çiftlerinin arasında kredi /kıredi/,
trafik /tırafik/ vb. söyleyişte dar ünlü türer. Ancak yazımda kopyalandıkları dilde
yazılışın etkisiyle söyleyişteki dar ünlüler gösterilmez.

Yorumlar
  • 0 Yorum