Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1175730

Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür unsurları arasında yer alır? 


İnançlar

Davranış kalıpları

Ahlak anlayışı

Geleneksel kıyafetler

İlişki örüntüleri


Yanıt Açıklaması:

Maddi kültür unsurları mimarî, el sanatları, geleneksel kıyafetler, araç-gereçler gibi elle tutulur, gözle görülür, somut olan unsurlardır. Manevi kültür unsurları ise inançlar, dünya görüşleri, ahlak anlayışı, davranış kalıpları, ilişki örüntüleri vb. toplumsal hayatı çevreleyen öğreti ve değerlerdir. Doğru yanıt D seçeneğidir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum