Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362602

Seslerin yazıdaki karşılığına harf denir. Bir dildeki sesleri karşılayan işaretlerin belirli bir sırada  dizilişine alfabedenir. Türkçe, sesçil yazı ilkesine dayanır. Yani, söyleyişle yazılış birbirine yakındır. Türk alfabesinde, 29 harfin yanında, halk arasında ‘şapka’ diye adlandırılan düzeltme işareti (^) de vardır.

Aşağıdakilerden hangisinde, düzeltme işareti yanlış yerde kullanılmıştır?


Dünkü satışlardan büyük kâr elde ettik.

Yarın, çok şiddetli rüzgâr bekleniyor.

Sonuçların açıklanmasını hâlâbekliyoruz.

Arka bahçemize mor leylâklar ektik.

Çocuklar renkli kâğıtlarla oynuyordu.


Yanıt Açıklaması:

Amaç 1

Yorumlar
  • 0 Yorum