Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1365174

Türkçe'nin aşağıdaki dönemlerinden hangisi Karahanlı-Harezm dönemi olrak da bilinir?


Modern Türkçe

Eski Türkçe dönemi

Kuzey Türkçesi

Doğu Türkçesi

Orta Türkçe dönemi 


Yanıt Açıklaması:

İslam dininin Türkler arasında hakim duruma gelmesi, dili de etkiler ve hem din değişikliğinden, hem de dilin iç bünyesindeki bazı değişmelerden dolayı Eski Türkçe döneminin kapandığı, Orta Türkçe döneminin başladığı kabul edilir. X. yüzyıldan başladığı kabul edilen bu dönem de kendi içerisinde Karahanlı ve Harezm Türkçesi olmak üzere ikiye ayrılır. Doğru Cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum