Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1365219

Aşağıdaki kelimelerden hangisinde ötümsüzleşme vardır?


dolabı

hissi

burnu

sapasağlam

sokaktan


Yanıt Açıklaması:

Sözcükteki ötümlü ünsüzlerin ötümsüz ünsüzlere gelişmesidir. Türkçede ötümsüzleşme genellikle eklenmelerde son seste ve ek başında yer alan ünsüzler arasındaki ilişkinin yol açtığı benzeşmelerle ortaya çıkar: sokak-dan > sokaktan

Yorumlar
  • 0 Yorum