Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1141823

  1. Derleme
  2. Kopyalama
  3. Kısaltma
  4. Birleştirme
  5. Kırpma
  6. Örnekseme

Yukarıda verilenlerden hangileri sözcük yapımı ile ilgili başlıca yollar arasındadır?


I, II ve IV

II, III ve VI

IV ve V

I, III, V ve VI

I, II, III, IV, V ve VI


Yanıt Açıklaması:

Sözcük yapımı ile ilgili başlıca
yollar şu şekilde sıralanabilir:
• Birleştirme
• Türetme
• Kalıplaşma
• Örnekseme
• Kırpma
• Karma
• Kısaltma
• Kasıtlı yaratma
• Ters türetme
• Derleme
• Tarama
• Genelleşme
• Kopyalama

Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum