Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1147874

Tengri, kut, il, törü, yabgu, ordu, sü, börü, temir, kural (silah), kapagçı (bekçi), bitigçi (yazar) gibi kelimeler hangi dile aittir?


İngilizce

Arapça

Hun dili

Rusça

Japonca


Yanıt Açıklaması:

C¸in kaynaklarında, C¸ince söyleyişle kaydedilmiş olan iki cümle vardır ki MS 329 ta- rihli bu kayıt, Türkçenin şimdilik ilk cümle örneğidir. C¸in kaynaklarında tespit edilen ve Hunlara ait olan bazı kelimeler şunlardır: Tengri, kut, il, törü, yabgu, ordu, sü, börü, temir, kural (silah), kapagçı (bekçi), bitigçi (yazar). Görüldüğü üzere kelimeler; inanç, devlet, töre ve askerlikle ilgilidir. Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum