Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1147901

X. yüzyıldan başladığı kabul edilen ve kendi içerisinde Karahanlı ve Harezm Türkçesi olmak üzere ikiye ayrılan döneme ne ad verilir?


Eski Türkçe dönemi

Kuzey Türkçesi dönemi

Batı Türkçesi dönemi

Çağatay Türkçesi dönemi

Orta Türkçe dönemi


Yanıt Açıklaması:

İslam dini Türkler arasında 8. yüzyıldan başlayarak yavaş yavaş yayılmaya başlar ve X. yüzyılda Karahanlı kağanı Abdulkerim Satuk Buğra Han zamanında toplu olarak din de- ğiştirmeler, yani İslam dinini benimsemeler görülür. İslam dininin Türkler arasında hakim duruma gelmesi, dili de etkiler ve hem din değişikliğinden, hem de dilin iç bünyesindeki bazı değişmelerden dolayı Eski Türkçe döneminin kapandığı, Orta Türkçe döneminin başladığı kabul edilir. X. yüzyıldan başladığı kabul edilen bu dönem de kendi içerisindeKarahanlı ve Harezm Türkçesi olmak üzere ikiye ayrılır. Doğru cevap E'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum