Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1184287

I. Türk alfabesi 29 harf ve 2 ayırıcı işaretten oluşur.

II. Türk alfabesinde tüm harfler kelime başında kullanılabilir.

III. Türk alfabesi ses-yazı karşılıklığı ilkesini esas alır.

Türk alfabesi ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?


Yalnız III

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Türk alfabesi, ses-yazı karşılıklığı ilkesini esas alır ve 29 harf, iki ayırıcı işaretten oluşur. Fakat 29 harften yalnızca yumuşak g (ğ) harfi kelime başında bulunmaz. Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum