Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360523

Söz dizimi açısından aşağıdaki dillerden hangisi Türkçeye benzemektedir?


İrlanda dili

Aramice

Aneityan

Baure

Bengalce


Yanıt Açıklaması:

Aneityan ve Baure dillerinin söz dizimi (Yüklem-nesne-özne), İrlanda dili ve Aramicenin ise (Yüklem-özne-nesne) şeklindedir. Bengalcenin söz dizimi ise Türkçe gibi (Özne- nesne-yüklem) biçimindedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum