Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362679

Sözcük yapımı ile ilgili verilen isimlerden hangilerinin sözcük yapımı yolları arasında sayılması mümkün değildir?


Birleştirme, Kırpma, Tarama
Örnekseme, Genelleşme, Kısaltma
Kalıplaşma, Karma, Kopyalama
Türetme, Genelleşme, Ayırma
Ters türetme, Kasıtlı yaratma, Derleme

Yanıt Açıklaması: Sözcük yapımı ile ilgili yollar arasında ayırma diye bir yol yoktur. Bu nedenle doğru cevap D şıkkıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum