Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362717

Aşağıdakilerden hangisi “eylemsi” türlerinden birisidir?


Zamir

İyelik eki

Soru eki

Aitlik eki

Sıfat fiil


Yanıt Açıklaması:

Eylemsiler Türkçenin anlatımının temelini teşkil eden çok önemli ögelerdir. Türkçede anlam ve görevlerine göre, zarf filler (ulaçlar), sıfat fiiller (ortaçlar) ve isim fiiller (eylem adı, mastar) olmak üzere üç çeşit eylemsi vardır. Doğru cevap E’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum