Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1365145

Türkçenin önemli sözlüklerinden biri olan ve ünlü bilgin Zemahşerî tarafından
yazılan eser aşağıdakilerden hangisidir?


Kutadgu Bilig

Dîvânü Lügâti’t-Türk

Mukaddimetü’l-Edeb

Atebetü’l-Hakâyık

Dîvân-ı Hikmet


Yanıt Açıklaması:

Harezm Dönemi’nden kalan eserler
içerisinde Türkçenin önemli sözlüklerinden biri olan ve ünlü bilgin Zemahşerî tarafından
yazılan Mukaddimetü’l-Edeb de vardır. Doğru cevap C'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum