Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1365163

Sümerler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?


Türkçe'nin ilk yazılı eserlerini bırakmışlardır.

Tarihte yer buldukları dönem MÖ 500-400 yıllarını kapsamaktadır.

Tarihte kültür taşıyıcısı bir medeniyet görevi yapmışlardır.

Yazıyı kullanarak bilgi aktarımı sağlamışlardır.

Kendilerinden sonraki medeniyetleri de etkileyen önemli bir topluluktur.


Yanıt Açıklaması:

Türkçenin ilk yazılı izlerine, MÖ 4000’li yıllarda tarih sahnesine çıkan ve insanlığa yazı yazmayı armağan eden Sümerlerden kalan tabletlerde rastlanır. İnsanlık tarihi için son derece önemli olan Sümerler, oldukça önemli ve kendilerinden sonraki bütün medeniyetleri etkileyen bir medeniyet kurmuşlar, ayrıca kültürün taşıyıcısı kabul edilen yazıyı kullanmışlar ve pek çok yazılı belge bırakmışlardır. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum