Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1137064

Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir addan ad yapma eki almamıştır?


topaç

güneş

görev

insancıl

güncel


Yanıt Açıklaması:

-(A)v eki eylemden ad yapma ekidir. Foğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum