Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360475

Aşağıdakilerden hangisi dil kullanımını etkileyen ve sözcelerin anlamlandırılmasında belirleyici olan unsurları adlandırmak için kullanılır?


Toplumsal bağlam

Dilin kullanımı

Norm

Durumsal dil

Toplumsal nezaket


Yanıt Açıklaması:

İnsanlar farklı toplumsal ortamlarda, farklı amaçlar için, farklı dil biçimlerini kullanırlar. Örneğin birey, isteme eylemini gerçekleştirmek için evde, okulda, resmî ya da samimi bulduğu ortamlarda aynı dilin farklı değişkelerini ya da stillerini kullanabilir. Konuşma ortamına ve iletişime katılanların durumuna göre tercih edilen bu konuşma stillerinin her birine durumsal dil türü denir. Dilde görülen bu tür çeşitlilikler çoğu durumda, iletişim içindeki bireylerin eğitimleri, statüleri, toplumsal rolleri, kültürel arka planları, toplumsal güçleri, cinsiyetleri vb. toplumsal unsurların etkisi ile meydana gelir. Dil kullanımını etkileyen ve sözcelerin anlamlandırılmasında belirleyici olan tüm bu unsurları genel olarak toplumsal bağlam diye adlandırmak mümkündür.

Yorumlar
  • 0 Yorum