Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362561

Türkçenin ses özellikleri dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi Türkçe kökenli bir sözcüktür?


ceza

limon

raf

bel

nazik


Yanıt Açıklaması:

Türkçede istisnai birkaç sözcüğün dışında /c, f, ğ, h, j, l, m, n, n, p, r, ş, v, z/ ünsüzleri söz başında bulunmaz. Ceza, limon, raf, masa ve nazik sözcükleri bu seslerle başlayan Türkçe kökenli olmayan sözcüklerdir. Doğru cevap D’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum