Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1365148

Anadolu’da Hristiyanlığın Ortodoks mezhebine bağlı Karamanlı Türkler tarafından
XVIII-XX. yüzyıllar arasında kullanılan alfabe aşağıdakilerden hangisidir?


İbrani alfabesi

Arap alfabesi

Grek alfabesi

Süryani Alfabesi

Brahmi Alfabesi


Yanıt Açıklaması:

Anadolu’da Hristiyanlığın Ortodoks mezhebine bağlı Karamanlı Türkler tarafından
XVIII-XX. yüzyıllar arasında kullanılan alfabe Grek alfabesidir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum