Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1365274

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sıklık çatısına örnektir? 


tıkamak 

ovalamak 

kazımak 

burkmak 

koymak 


Yanıt Açıklaması:

Sıklık çatısı: Eylemin gösterdiği hareketin ardı ardına ya da sıklıkla yapıldığını
gösterir. Türkçede en sık kullanılan sıklık çatıları AlA- -IştIr-, -klA-. ov->ovala-,
silk-> silkele-, serp-> serpiştir-, ovuştur- vb. sür- > sürükle-, say- > sayıkla- vb. örnekler eylemin ardı ardına yapıldığını gösteren sıklık çatılarıdır. 

Doğru yanıt B 

Yorumlar
  • 0 Yorum