Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1365279

Başka dillerden Türkçeye kopyası olmayan tek sözcük türü aşağıdakilerden hangisidir? 


Adlar 

sıfatlar 

zarflar 

edatlar 

zamirler 


Yanıt Açıklaması:

Zamirler, başka dillerden Türkçeye kopyası olmayan tek sözcük türüdür. Türkçede zamirler İngilizce gibi (I ‘ben’, ancak me ‘beni’; we ‘biz’, ancak us‘bizi’) kimi dillerin
aksine cümlede nesne olmaları durumunda yerlerini farklı sözcüklere bırakmaz (ben-beni, biz-bizi). 

Doğru yanıt E 

Yorumlar
  • 0 Yorum