Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360556

Osmanlı Türkçe'sine karşı başlatılan ilk hareket hangisidir?


Ömer Seyfettin ve Ali Canip'in yeni Lisan Hareketi

Birinci Türkoloji Kurultayı

Türk Dil Kurumunun kurulması

Türk Dili Tettik Cemiyetinin bildirisi

Atatürk'ün Türkiyat Enstitüsünü kurması


Yanıt Açıklaması:

1911’de O¨mer Seyfettin ve Ali Canip’in başlattığı “Yeni Lisan” hareketi Osmanlı Türkçesinin sonunu getirdi. O¨mer Seyfettin, Genç Kalemler dergisinde yazdığı yazılarda İstanbul halkının konuşma diline dayanan yalın bir dil teklif etti ve önceleri çok büyük tepkilerle karşılaşan bu görüşler, zamanla pek çok edebiyat, bilim ve fikir adamı tarafından benimsenip kullanılmaya başlandı. O¨zellikle Ziya Gökalp’in de katılmasıyla “Yeni Lisan” hareke- ti çok güçlendi Edebiyatta milli^lik ve dilde sadeleşme birkaç yıl içinde devrin bütün aydınlarınca kabul edilip uygulama alanına geçirildi.

Doğru cevap A şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum