Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362342

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?
  • I. Dil ve toplum ilişkisinde yaş unsuru önemsizdir.
  • II. Dil ve toplum ilişkisinde cinsiyete bağlı değişkenlikler yer alır.
  • III. Bireyin eğitim düzeyi ve statüsü, dil ve toplum ilişkisi üzerine etkilidir.


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III


Yanıt Açıklaması:

Yaş da diger unsurlar gibi dil toplum ilişkisinde önemli rol oynayan faktörlerdendir.

Yorumlar
  • 0 Yorum