Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362347

"Bir dilin tarihi, siyasi, sosyal ve kültürel nedenlerle değişik bölgelerde ses yapısı, şekil yapısı ve kelime hazinesi bakımından önemli farklarla birbirinden ayrılan kollarından her biri" olarak tanımlanan dil türü aşağıdakilerden hangisidir?


Ana Dil

Resmi Dil

Ölçünlü Dil

Yazılı ve Sözlü Dil

Diyalekt


Yanıt Açıklaması:

Diyalekt, geleneksel Türkolojide Batı dillerindeki diyalekt karşılığındaki lehçe, Korkmaz’ın (2007) tanımıyla ‘Bir dilin tarihi, siyasi, sosyal ve kültürel nedenlerle değişik bölgelerde ses yapısı, şekil yapısı ve kelime hazinesi bakımından önemli farklarla birbirinden ayrılan kollarından her biri’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum