Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362535

Aşağıdakilerden hangisi Maniheist Uygur çevresine mensup bir şairdir? 


Aprınçur Tigin 
Kül Tigin  
Tonyukuk 
Ali Şir Nevai 
Yusuf Has Hacip

Yorumlar
  • 0 Yorum