Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1365170

Muhakemetü’l-Lügateyn’in yazarı aşağıdakilerden hangisidir?


Edip Ahmet Yükneki

Sekkâkî

Lütfî

Kaşgarlı Mahmut

Ali Şir Nevâyî


Yanıt Açıklaması:

Ali Şir Nevayi tarafından yazılan Muhakemetü’l-Lügateyn’de Farsça ile Türkçe karşılaştırılmış, Türkçenin daha üstün bir dil olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum