Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1134625

Aşağıdakilerden hangisi Kuzeybatı (KB), Kıpçak Türkçesine ait bir yazı dilidir?


Gagauzca

Kazakça

Türkiye Türkçesi

Azerice

Türkmence


Yanıt Açıklaması:

Gagauzca, Türkiye Türkçesi, Azerice ve Türkmence Güneybatı (GB), Oğuz Türkçesine aittir. Kazakça Aral-Hazar grubunda Kuzeybatı (KB) Türkçesidir. Doğru cevap B’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum