Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362381

Whorf Hipotezi ya da Sapir-Whorf Hipotezi adıyla anılan kurama göre, aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?


Dil, düşünceyi belirler.

Dil, dünya görüşünden bağımsızdır.

Zihinsel etkinlikler, dili yadsır.

Dil, bir amaçtır.

Dil, gerçeklikten uzaktır.


Yanıt Açıklaması:

Amaç 5

Yorumlar
  • 0 Yorum