Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1137422

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi dönüşlü çatıdadır?


açılmak

yıkanmak

dövüşmek

çıkarmak

silkelemek


Yanıt Açıklaması:

Dönüşlü çatı: Yıkandım, küreklere asıldık örneklerindeki gibi, yüklemin bildirdiği
eylemin özneye döndüğünü, eylemin özne tarafından kendi kendine yapıldığını
gösteren çatıdır. Dönüşlü çatı ekleri - n- ve -l-’dir. Yıka-> yıkan-, bak->bakın-, yor-
>yorul- vb. Dönüşlü çatılarda, yüklem çoğunlukla nesne alamaz, ancak “bavulu
yüklendim” örneğinde olduğu gibi geçişli eylem de olabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum