Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1139237

Aşağıdakilerden hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır?


Parmak

Gel

Vur

Pembe

Ol


Yanıt Açıklaması:

Ünsüz Benzeşmesi: Ünsüz benzeşmesi, bir sözcükteki ünsüzlerin; oluşum noktası, nitelik ve/veya nicelik ba­kımından bir başka sese benzemesidir. Benzeşmeler sözcük içinde geriye doğru, yani gerileyici ya da ileriye doğru, yani ilerle­yici olabilir. Gerileyici benzeşme daha yaygındır.  Penbe > pembe gerileyici benzeşme örneğidir, örnek aynı zamanda oluşum noktası bakımından benzeşmedir. Doğru cevap D’ dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum