Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1175549

Dil bilimde ......... olarak anılan varsayıma göre, kişinin konuştuğu dil ile o kişinin dünyayı nasıl algıladığı ve nasıl davrandığı arasında sistemli bir ilişki vardır. İnsan bir bakıma, dünyayı ana dilinin belirlediği, izin verdiği biçimde ve ölçüde algılar. Örneğin, ‘yumurta’ sözcüğü Türkçede yumurtanın yumru şekliyle, Farsçada tavuğun üreme ve üretme nesnesi olmasıyla, Arapçada ise rengi itibarıyla adlandırılmıştır.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


Eflatun-Aristoteles Varsayımı

Safir-Whorf Varsayımı

Canguilhem Varsayımı

Bilinmezcilik Varsayımı

Kopyalama Varsayımı


Yanıt Açıklaması:

Bahsedilen varsayım Safir-Whorf Varsayımıdır. Doğru yanıt B seçeneğidir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum